Prosjektadministrajson

Prosjektadministrasjon definerer vi som prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggherreombud og byggeleder. Agder Consult kan påta seg oppdrag innenfor alle feltene som er nevnt foran. Våre to siste prosjekter som er bygget er Aust-Agder Kulturhistoriske senter og Nye Stuenes skole. Bildene er fra disse to prosjektene.

Agder Consult har nå rammeavtale for prosjektledelse med Aust-Agder fylkeskommune, og egen avtale prosjektadministrasjon for ny legevakt i Arendal, og ny barneskole i Tvedestrand.