Lås og beslag

Agder Consult kan også bistå med underlag til lås og beslag. Vi tilpasser oppgaven alt ettersom hvor avansert byggherren ønsker at det skal være. Tegningene som lages gir en god oversikt over hvordan dører er tenkt låst, adgangskontroll og helt ned til detaljer om hvilket dørblad som skal være gangfeltet i to-fløyede dører, krav til dørautmatikk osv.